Inicio

Porto de Vilagarcía, un porto áxil, competitivo e sostible

1,5 millóns de toneladas

3.000 metros de liña de atraque

7 guindastres

Plena intermodalidade marítimo-ferroviaria

Porto natural de Santiago de Compostela

575.000 metros cadrados

Sectores de actividade

Uso dos espazos portuarios

Dominio Público

Información de utilidade para empresas interesadas en asentarse no porto ou en desenvolver algunha actividade en terreos portuarios
Leer más
HORA/GMT Alt./m
- -
- -
- -
- -