A Autoridade Portuaria acolle un simulacro de loita contra a contaminación mariña

A Autoridade Portuaria acolle un simulacro de loita contra a contaminación mariña

O exercicio non implicou o despregamento de medios. A súa finalidade é testar a coordinación e capacidade de resposta ante un incidente na mar

El ejercicio se desarrolló en la sala de conferencias de la Autoridad Portuaria

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, a través da Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa, realizou esta mañá un exercicio de loita contra a contaminación mariña que simula unha vertedura accidental de metanol en augas interiores do porto de Vilagarcía. Faio coa intervención da área de Contaminación Mariña da Dirección Xeral da Mariña Mercante (DGMM) e a Autoridade Portuaria de Vilagarcía. 

O exercicio foi de mesa, o cal significa que non houbo despregamento de medios humanos nin materiais. O suposto sobre o que se traballou foi o derrame de 800 toneladas de metanol á auga, provocando unha nube tóxica que obriga a activar o Plan de emerxencias interior e de autoprotección do Porto de Vilagarcía, e que escala ao PLATERGA (Plan Territorial de Emerxencias de Galicia).

A finalidade do exercicio é testar a capacidade de resposta e coordinación dos diferentes organismos que deberían participar na xestión dun incidente como o abordado no exercicio. Os organismos e entidades participantes foron: Capitanía Marítima de Vilagarcía, Salvamento Marítimo, Autoridade Portuaria de Vilagarcía, os servizos técnico-náuticos do Porto, Protección Civil, 112 Emerxencias, Consorcio de Bombeiros-Deputación de Pontevedra, Delegación do Goberno, Armada, e a responsables da área de Contaminación Mariña da Dirección Xeral da Mariña Mercante. Como é habitual neste tipo de actividades, á súa finalización realízase unha valoración a fin de detectar posibles áreas de mellora a nivel técnico, material e humano.

Este exercicio, que xa se iniciou cunha xornada de preparación que tivo lugar onte mércores, dá continuidade ao proxecto europeo IRA-MAR, que ten como cometido avaliar o comportamento de derrames de substancias nocivas e potencialmente perigosas nos portos españois. Este ano desenvolveranse simulacros destas características nun total de 17 portos españois.

Porto de Vilagarcía, 30 de maio de 2024.

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía renova as súas certificacións ISO de xestión de calidade, ambiental, e seguridade e saúde no traballo

As certificacións estarán vixentes ata 2027, debéndose superar unha auditoría anual de seguimento para o seu mantemento.

El ejercicio se desarrolló en la sala de conferencias de la Autoridad Portuaria

A Autoridade Portuaria acolle un simulacro de loita contra a contaminación mariña

O exercicio non implicou o despregamento de medios. A súa finalidade é testar a coordinación e capacidade de resposta ante un incidente na mar

O porto de Vilagarcía recibe hoxe ao primeiro dos dous cruceiros previstos para esta fin de semana

Desde primeira hora da mañá está atracado en Ferrazo Norte o National Geographic Explorer. O domingo espérase ao Island Sky